Dom i ogród

Protokół odbioru domu i mieszkań – dlaczego warto go mieć?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie są korzyści z posiadania protokołu odbioru domu czy mieszkania? Właśnie przeprowadzasz się do nowego lokum i chciałbyś uniknąć ewentualnych problemów związanych z jego stanem? W takim przypadku warto się przyjrzeć bliżej temu dokumentowi. Protokół odbioru to nie tylko formalność, ale także ważne narzędzie, które może uchronić Cię przed nieprzyjemnościami związanymi z przyszłym użytkowaniem nieruchomości.

Czym jest protokół odbioru domu lub mieszkania?

Protokół odbioru to dokument sporządzany podczas przekazywania nieruchomości od sprzedającego do kupującego. Jego głównym celem jest dokładne określenie stanu technicznego oraz wyposażenia mieszkania lub domu w momencie przekazania. Protokół ten jest podpisywany przez obie strony transakcji, co sprawia, że stanowi dowód na to, jakie były warunki nieruchomości w dniu jej przekazania.

Dlaczego warto mieć protokół odbioru?

Pracownik firmy Baks z Katowic, oferującej usługi budowlane, wyjaśnia: Istnieje wiele powodów, dla których warto mieć protokół odbioru. Przede wszystkim dokument ten może uchronić Cię przed ewentualnymi sporami związanymi ze stanem technicznym mieszkania czy domu. Dzięki niemu obie strony transakcji mają pewność co do tego, jakie były warunki nieruchomości w dniu jej przekazania.

Ponadto protokół odbioru okazuje się pomocny w przypadku wystąpienia ewentualnych usterek czy problemów związanych z użytkowaniem nieruchomości. W takiej sytuacji dokument służy jako dowód na to, że usterka nie wynikała z niedbalstwa ze strony kupującego.

Jak sporządzić protokół odbioru?

Sporządzenie protokołu odbioru mieszkania nie jest trudne, jednak warto zadbać o to, aby zawierał on wszystkie niezbędne informacje. Przede wszystkim należy dokładnie opisać stan techniczny mieszkania czy domu. Warto zwrócić uwagę na wszelkie widoczne usterki oraz uszkodzenia, takie jak pęknięcia w ścianach, uszkodzone instalacje czy inne problemy techniczne. Ponadto należy opisać stan wyposażenia nieruchomości – zarówno tego stałego (np. drzwi, okna), jak i ruchomego (np. meble, sprzęt AGD).

Ważne jest również, aby protokół odbioru był sporządzony w obecności obu stron transakcji, a także podpisany przez nie. Można zabezpieczyć się przed ewentualnymi niejasnościami, sporządzając dokument w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.